• anh_dai_dien63
  • image1__1__9fe907159a
  • anh_571
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2020-2021, ngày 14/04/2021 trường ...
Hoạt động trải nghiệm là một trong những hoạt động giáo dục mang ý nghĩa thiết thực. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một bộ phận của quá trình giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học. Đối với học sinh trường tiểu học Hiền Lương thì những hoạt động trải nghiệm luôn ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 8